Merkezi İstasyon Filtrasyon Sistemleri ve Çözümleri

Filtrasyon, emülsiyonun ömrünü olumlu yönde etkileyen en önemli prosestir. Ayrıca doğru kurulduğu ve tasarlandığında işletme maliyetlerini, bakım masraflarını, kağıt tüketimi gibi diğer maliyetleri oldukça düşürmekte işletmelere büyük avantaj sağlamaktadır.

Manyetik disk ayırıcılar
Kağıt filtreli filtrasyon sistemleri
Kağıt filtreli yatak tipi filtrasyon sistemleri
Kağıt filtreli vakum filtrasyon sistemleri
Sonsuz filtreli vakum filtrasyon sistemleri
Tambur (Drum )filtrasyon sistemleri
Merkezi filtrasyon sistemleri
Vakum merkezi filtrasyon sistemleri
Manyetik ve kağıt filtreli filtrasyon sistemleri
Kendi kendini temizleyebilen tambur filtreleri
Yabancı yağ sıyırıcı diskler
Metal talaş çekme Konveyörü
Manyetik Metal talaş çekme Konveyörü
Vida Tipi talaş çekme Konveyörü

http://www.filtra.it/tr/

Ürün Kategorisi
Sıvı Yönetimi